[47a] Ilidža - Turovi

                             RADNI DAN 
         
I L I DŽ A     TUROVI
-       5,50
6,50       7,50
11,25       12,30
         
         
17,20       18,25
20,30       21,30
                            S U B O T A
         
-       5,50
7,00       7,50
17,20       18,25

O preduzeću

KJKP GRAS Sarajevo (Kantonalno Javno Komunalno Preduzeće "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo) je komunalno preduzeće sa sjedištem u Sarajevu. Javni prevoz se obavlja u vidu tramvajskog, autobuskog, trolejbuskog i minibuskog saobraćaja u Sarajevu i njegovoj okolini. Osim toga, KJKP GRAS održava i kosi lift u naselju Ciglane.

©2021 KJKP "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo

Search